Становище на КРИБ относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗМГО

КРИББългарският портал за интелектуална собственост IPBulgaria представя на вашето внимание становищите, предоставено от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България ( КРИБ ) относно Законопроекта за изменение и  допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44.

В своето писмо до Председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм, от КРИБ заявяват:

…Предлаганите със законопроекта изменения и допълнения целят да транспонират в националното законодателство разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151 /2012г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Изключването от национална регистрация / чл. 51а / на географски означения на земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент 1151/2012г. , следва от самото членство на България в Европейския съюз и е задължително.

Другите изменения и допълнения, предвидени в законопроекта, са във връзка с изчерпателното нормативно уреждане на този режим…

С цялото становище на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България относно Законопроекта за изменение и  допълнение на Закона за марките и географските означения можете да се запознаете ТУК.

Припомняме, че на 09.11.2017 г. от Министерски съвет бе внесен Законопроект за изменение и  допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44. Комисията по икономическа политика и туризъм при 44-то Народно събрание на Република България изиска становището на редица институции относно предлаганите промени.

Може да харесате още...