hfhfhfhfhfh

Стажове в Европейския парламент

Европейския парламентЕвропейският парламент е важен форум за дебат и вземане на политически решения на европейско ниво. Неговите членове са пряко избрани, за да представляват интересите на европейските граждани и да гарантират, че ЕС работи по демократичен начин.

Стажантската програма на Парламента дава възможности на хора с висше образование да се запознаят отблизо с институцията и да придобият опит от работа в мултикултурна среда.

На какви изисквания трябва да отговарят кандидатите за стажове „Робер Шуман“ 

  • да бъдат на възраст над 18 години 
  • да владеят някой от езиците на ЕС и да имат много добри познания по друг език  
  • да имат диплома за завършено висше образование 
  • да не са работили за повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС 
  • да не са провеждали посещение с изследователска цел в секретариата на Европейския парламент в шестте месеца преди началото на стажа 

Срокът за подаване на предложения за настоящата кампания е до 30 юни. Одобрените кандидати ще работят в Парламента от 1 октомври 2019 г. до 28 февруари 2020 г.

Всяка година 21 000 души кандидатстват за стаж в Европейския парламент, като повече от 900 от тях биват избрани. Кандидатите могат да кандидатстват за 3 предложения за стаж по време на всяка кампания.

Процедурите по набиране и подбор са пригодени така, че да не поставят кандидатите с увреждания в неравностойно положение.

Източник: ЕП

Може да харесате още...