Среща на ръководителите на петте най-големи ведомства за интелектуална собственост

ведомства за интелектуална собственостРъководителите на петте най-големи ведомства за интелектуална собственост (IP5), се срещнаха в град Suzhou, Китай, обещавайки да засилят сътрудничеството си с цел допълнително да оптимизират своите услуги за потребителите и обществеността.

Преди същинското провеждане на срещата, ръководителите от IP5 се срещнаха с представители на промишлеността от петте държави/региони, за да се запознаят директно с техните нужди. IP5 ведомствата за пореден път подчертаха важността и ползите от участието на потребителите в сътрудничеството между петте големи ведомства за интелектуална собственост.

Признавайки жизненоважната роля на интелектуалната собственост за насърчаване на технологичните иновации и икономическото развитие, ръководителите на IP5 ведомствата подписаха Съвместна декларация за сътрудничество. Те посочиха и бъдещи целеви области за сътрудничество, включително подобряване на услугите, свързани с патентна информация и съвместни действия по теми като единност на изобретението, цитиране на предшестващо състояние на техниката и писмено описание и достатъчност на разкриване на информация, с цел създаване на ефективност на процедурата по заявка за патент и намаляване на разходите за заявителите. Ръководителите на ведомствата от IP5 се споразумяха за редица бъдещи съвместни дейности, например в информацията, включвана в досиета, управление на качеството, статистически данни и политика за обучение.

Следващата среща на ръководителите на петте най-големи ведомства за интелектуална собственост ще бъде домакинствана от Японското патентно ведомство.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...