Спонсорство за издаване на книга за Георги Марков

Г. Панчев

Търси се спонсор или рекламодател, който да финансира издаването на книга, посветена на Георги Марков.

Книгата е  “Увод в изучаването на личността и творчеството на Георги Марков. От символите към текстовете на писателя”.
Автор е писателят Гавраил Панчев.

Книгата се предвижда да бъде във формат 70х100/32 с обем около 400 страници, твърди корици.

Инвеститорът ще може да се възползва от редица възможности за реклама.

Информация относно личността и изследователската дейност на Гавраил Панчев можете да намерите в личния му сайт: www.gavrailpanchev.info или във фейсбук страницата му.

За контакти: Гавраил Панчев, e-mail: gavrail_panchev@abv.bg


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...