Договора за патентно сътрудничество (РСТ) в светлината на пандемията COVID-19

патентно сътрудничествоМеждународното бюро на Световната организация за интелектуална собственост продължава да публикува актуална информация, свързана с практиката на организацията, съобразена с продължаващата пандемия. СОИС тълкува пандемията с COVID-19 като попадаща под разпоредбите на Договора за патентно сътрудничество (PCT), които извиняват неспазването на определени срокове.

Препоръчват се модифицирани практики на РСТ ведомствата.

Правило 82quater.1 от Договора за патентно сътрудничество предвижда извинение за забавяне при спазване на сроковете съгласно РСТ (подаване на документи и/или заплащане на такси), поради форсмажорни обстоятелства („война, революция, гражданско безредие, стачка, природно бедствие … или други подобни причини”). Позицията на Международното бюро на СОИС е, че настоящата глобална пандемия трябва да се счита за „природно бедствие …. или друга подобна причина“.

Международното бюро на СОИС, включително в ролята си на приемащо ведомство, ще се отнася благосклонно към всяко искане по Правило 82quater.1 на РСТ, направено с посочване на проблеми, свързани с COVID-19. Няма да изисква предоставяне на доказателства, че вирусът е засегнал населеното място, в което заинтересованата страна пребивава.

Признато ограничение на Правило 82quater.1 на РСТ е, че то не би било ефективно средство за защита в ситуация, в която международна патентна заявка е загубила правното си действие в резултат на това, че е била обявена за оттеглена, например поради факта, че не са платени съответните такси.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...