Семинар за оценители по БДС EN 45011, организиран от ИНТЕРПРОДУКТИ

бдсНа 03.02.2009г. от 10 часа, в сградата на ЦДНА, гр. София, ще се проведе обучение на оценители по БДС EN 45011.

Обучението е организирано от International Centre of Education and Analysis,  съвместно с Интерпродукти АД – www.ipstandart.com,  IP Bulgaria и SPD CERT.

Основен лектор на обучението на оценители по БДС EN 45011 е проф. д.т.н. инж. Стефан Дичев – Университет по Хранителни Технологии – гр. Пловдив.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...