Седмица на работещите в сферата на интелектуалната собственост

интелектуалната собственостВ своя Стратегически план за периода 2011-2015г., Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM) се е ангажирало да участва в иновативни дейности за обучение и сътрудничество, както на европейско, така и на международно ниво. След успеха на миналогодишното събитие, проведено в централата на OHIM през юли 2013г и в контекста на сътрудничеството с Европейското патентно ведомство, OHIM заедно с ЕПВ ще организира „Седмица на работещите в сферата на интелектуалната собственост“, отворена за участници на управленско ниво от европейски и извъневропейски ведомства по интелектуална собственост.

„Седмица на работещите в сферата на интелектуалната собственост“ ще се проведе в сградата на ЕПВ в Мюнхен, Германия, от 7 до 11 юли 2014г. Събитието ще се състои в едноседмичен семинар, фокусиран най-вече върху ролята на ведомствата по интелектуална собственост в развитието на световната икономика. Два от дните ще бъдат посветени на Европейското патентно ведомство, два на Ведомството за европейски марки и дизайни, последвани от посещение в немска компания на петия ден. Лекциите ще бъдат представени от експерти на ЕПВ, OHIM и СОИС, както и от външни специалисти.

ЕПВ

В ЕПВ е възможно да бъде подадена патентна заявка на един от трите официални езици (английски, френски и немски) и да се получи европейски патент с действие в една, няколко или всички държави-членки, като целта е да се постигне единна патентна закрила.

Апелативните състави, които разглеждат обжалвания на експертните постановления са независими, като техните решения се регулират единствено от разпоредбите на Европейската патентна конвенция.

OHIM

Учредена през 1994 г. агенция на Европейския съюз, базирана в гр. Аликанте (Испания), която се занимава с регистрацията на търговски марки на ЕС.

Източник: OHIM

Може да харесате още...