Benoît Battistelli с удължен мандат като Президент на Европейското патентно ведомство

Benoît BattistelliАдминистративният съвет на Европейската патентна организация удължи мандата на Benoît Battistelli като Президент на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), с три години, до 30 юни 2018г.

По време на срещата, проведена в Хага на 25 и 26 юни, Съветът изрази своята подкрепа за Европейското патентно ведомство в стратегията му за качество/ефективност, приета през 2011г., която се изпълнява посредством пет „пътни карти“ в сферите на IT технологии, сътрудничество, човешки ресурси, сграден фонд и качество. Съветът изцяло подкрепя предприетите стъпки и постигнатия до момента напредък, както и одобрява предложенията за по-нататъшни действия във връзка с петте актуализирани пътни карти.

Освен удължаването мандата на Benoît Battistelli, Европейското патентно ведомство извърши и няколко други назначения, избирайки Josef Kratochvil (Чехия) за Председател на Комисията по техническа и оперативна поддръжка (TOSC), считано от 26 октомври 2014г., и Bucura Ionescu (Румъния) за заместник-председател на TOSC, считано от 1 юли 2014г. Patricia Garcia-Escudero (Испания) и Marco Dinis (Португалия) са избрани за членове на Надзорния съвет на Европейската патентна академия от 26 юни 2014г.

Съветът одобри и отчетите за 2013г., както и общите насоки за бюджета на 2015г.

Benoît Battistelli е президент на Европейското патентно ведомство от юли 2010 година. Избран е на този пост през март 2010 година. Benoît Battistelli е юрист, има богат професионален опит на ръководни позиции, включително в Министерството на икономиката и финансите на Франция. Работил е и в областта на външно-икономическите отношения, бил е съветник на председателя на Европейския парламент в периода 1999-2002 г. Преди настоящата позиция, той е бил ръководител на Националния институт на Франция за закрила на индустриалната собственост.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...