Регистрация на промишлени дизайни – последици от Брекзит

регистрация на промишлени дизайниХагска спогодба за международната регистрация на промишлени дизайни

Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз: последици за международната регистрация на промишлени дизайни съгласно Хагската система

1. Споразумението за оттегляне на Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (наричано по-нататък „Споразумението за оттегляне“) предвижда преходен период, започващ от 1 февруари, 2020 г., датата на която Обединеното кралство напуска Европейския съюз и завършва на 31 декември, 2020 г.

2. Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) желае да информира потребителите, че международните регистрации по Хагската система, обозначаващи Европейския съюз, включително такива международни регистрации на промишлени дизайни, направени през горепосочения преходен период, ще продължат да действат в Обединеното кралство по време на този период.

3. Накрая, съгласно Споразумението за оттегляне, Обединеното кралство ще предприеме мерки, за да гарантира, че притежателите на международни регистрации, които са получили закрила на своите промишлени дизайни в Европейския съюз преди края на преходния период, ще запазят своите права в Обединеното кралство, след като този период приключи. Международното бюро на СОИС ще предостави повече информация за горепосочените мерки веднага щом са налични допълнителни подробности.

Хагската спогодба управлява система за международна регистрация на промишлени дизайни. Тя се управлява от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), което се намира в Женева, Швейцария.
Системата предоставя на притежателя на промишлен дизайн възможността дизайнът му да бъде защитен на териториите на всички договарящи страни, като подаде една заявка в Международното бюро на СОИС на един език и с един набор от такси в една валута (швейцарски франкове).

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...