СОИС – семинар „Международна Регистрация на Марки по Мадридската Система“

регистрация на маркиНа 11 и 12 Юни, 2009г. Международното Ведомство организира семинар на тема „Международна регистрация на марки по Мадридската система, който ще се проведе от СОИС със седалище в Женева. Целта на семинара е да се насърчи по-доброто разбиране на Мадридската система сред потребителите в общността. Семинарът ще се проведе само на френски език. Този семинар е целенасочен към повишаване на информираността и да даде практически познания по Мадридската система за международна регистрация на марки сред индустрията и  лекарската гилдия, които използват или ще използват, системата.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

 

Може да харесате още...