Първи научно-технологичен парк в България

технологичен паркПравителството отне от Министерството на отбраната, поради отпаднала нужда, имоти в София, обяви ги за частна държавна собственост и реши да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „София Тех Парк” АД. Имотите се намират в столичния район „Младост” и са с обща площ 39,2 дка, като върху тях са застроени 12 сгради. С предоставянето им на Министерството на икономиката и енергетиката ще се реализира цялостния проект по изграждане на първия научно-технологичен парк на територията на България чрез търговското дружество „София Тех Парк” АД. Паркът ще предоставя офис помещения за водещи иновативни компании, инкубатор за стимулиране създаването на нови иновативни предприятия, услуги за малки и средни предприятия, обучителни програми, лабораторно оборудване в подкрепа на приложни изследвания от страна на бизнеса и научните работници и др.

Генералната цел на проекта е засилване на конкурентноспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите компании и иновативните идеи, катализирайки процеса на комерсиализация на научните изследвания.

В резултат на проекта, в рамките на следващите три години трябва да заработи научна инфраструктура за над 20 млн. лева в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 40 000 кв. м нови и реновирани сградни площи, които да подслонят приложно-изследователски лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни /образователни/ дискусионни форуми, пространство за демонстрация на нови технологии, офисни площи и паркинг за автомобили.

Може да харесате още...