Проучвания на OHIM за удовлетвореност на потребителите

За период от малко повече от два месеца, между май и юли тази година, Ведомството за европейски марки и дизайни възложи провеждането на проучване, за да се запознае с вижданията на потребителите относно няколко аспекта на опозициите по търговски марки на Общността. Тази процедура е в съответствие с Ключова Инициатива 25 от Стратегическия план на OHIM, с цел цялостно подобряване качеството на услугите, предоставяни от OHIM.

Тъй като между 2 май и 16 юли са постановени редица решения по опозиции, както опонентите, така и молителите по всяко едно от тези решения, получиха покана да участват в уеб-базирано проучване, в което са зададени във връзка с удовлетвореността им от различни аспекти на опзиционните процедури.

От 254 отговорили, около 13% от страните, поканени да участват, общото ниво на удовлетвореност от административните процедури по решения за отказ, както частичен, така и пълни откази, а и за отхвърлени опозиции, се колебаят между 74% и 77%, като между 13% и 14% които изразяват своята неудовлетвореност.

Тези цифри донякъде се различават, ако погледнем спечелилите и загубилите страни по посочените решения, като първите клонят към степен на удовлетвореност 89%, докато при загубилите тя е 62%.

При въпроса за мнението им относно навременност, формат и завършеност на решенията, между 90% и 95% са доволните, а само 2% не са удовлетворени по този въпрос. Общият процент на съгласие с постановените решения по опозиции е около 73%, като сред спечелилите 87% са удовлетворени, докато при загубилите процентът е едва 56%.

Наскоро OHIM стартира подобно изследване, този път, за да измери удовлетвореността на своите потребители в сферата на експертизата и след-регистрационни процедури.

Пручването ще бъде извършено от името на Ведомството за европейски марки и дизайни от същата независима консултантска компания, която проведе и проучването във връзка опозиционните процедури, Quota Research, експерти с над 20 години опит в сферата на пазарните проучвания.

Сферите, предмет на проучването включват пълнота, правилност и навременност на комуникацията с потребителите по време на тези процеси. OHIM ще обобщи и публикува резултатите почти веднага след приключване на проучването, което се очаква да продължи около два месеца.

Източник: OHIM

Може да харесате още...