ОПАСНИ ДЕТСКИ КРЕВАТЧЕТА

ОПАСНИ ДЕТСКИ КРЕВАТЧЕТА Комисия за защита на потребителитеКомисията за безопасност на потребителските продукти в САЩ (GPSC) е подала сигнал за опасни детски креватчета от марките Graco и Simplicity.

Известни са случаи на инциденти и с двата модела легла. КЗП издирва посочените продукти на българския пазар. Експерти на комисията препоръчват потребителите никога да не използват за децата си креватчета с липсващи, счупени или разхлабени части и винаги да проверяват всички страни и ъгли за евентуално разединяване. Ако има българи, които вече са закупили легло от някой от посочените модели, веднага да спрат употребата им и да се обадят в КЗП на телефон 0700 111 22.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Източник: http://www.kzp.bg/

Може да харесате още...