Проучване за познанията и поведението на европейските граждани във връзка с интелектуалната собственост

интелектуалната собственост96% от европейците смятат, че интелектуалната собственост (ИС) е важна, тъй като насърчава иновациите и творчеството, като възнаграждава изобретателите, творците и хората на изкуството за тяхната работа.

Проучване в ЕС сред 26 500 души на възраст 15 и повече години, възложено от Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) със съдействието на Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, установи, че 86% са съгласни, че защитата на интелектуалната собственост допринася за подобряване на качеството на продуктите и услугите. 69% от участвалите в проучването граждани оценяват ИС, защото вярват, че тя допринася за създаването на работни места и за икономическото благосъстояние. Съответно те осъждат нарушенията на ИС.

От друга страна, проучването, което е първото от този вид в Европейския съюз, показва, че на индивидуално ниво, средно 34% от европейците смятат, че купуването на фалшифицирани стоки може да бъде оправдано със спестяването на пари. 38% заявяват, че купуването на фалшификати може да бъде оправдано като акт на протест срещу пазарната икономика. 22% смятат, че изтеглянето от интернет е приемливо, когато няма друга законна алтернатива, а 42% от европейците считат, че това е приемливо за лична употреба.

Тези резултати са особено завишени при лицата на възраст между 15 и 24 години.

Според проучването разликата между двете становища може да се обясни с факта, че много от участвалите в проучването граждани смятат, че нямат лична полза от интелектуалната собственост или че системата на ИС не отговаря на очакванията им в области като цена, предлагане, разнообразие или качество.

Проучването излиза след проучването от септември, проведено от OHIM и Европейското патентно ведомство, което показва, че отраслите, в които правата върху интелектуалната собственост играят важна роля, осигуряват около 76 милиона работни места в ЕС и генерират 39% от икономическата активност в целия ЕС.

Източник: Европейска обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост

Може да харесате още...