Проучване за ролята на посредниците за закрила на пазара от фалшифициране и пиратство

фалшифицирането и пиратствотоСъздателите на инициативата BASCAP (бизнес акция за спиране на фалшифицирането и пиратството) наскоро публикуваха проучване, очертаващо стъпките, които посредниците могат да вземат, за да държат фалшиви и пиратски стоки далеч от веригата за доставки и от интернет.

Проучването – Роли и отговорности на посредниците: Борба с фалшифицирането и пиратството по веригата на доставки – изследва отговорността на посредниците за ограничаване употребата и злоупотребата на техните инфраструктури за предотвратяване на фалшифицирането и пиратството.

Вериги за доставка са все по-уязвими по отношение на инфилтрация и злоупотреба от страна на фалшификаторите и пиратите, както и други форми на незаконна търговия. Колкото по-голям е броят на посредниците и колкото по-сложна е веригата по доставяне, толкова по-уязвима е системата за навлизане и използване от страна на фалшификаторите.

Проучването на BASCAP показва, че стандартните практики, прилагане и в други области – например постановяване и изпълнение на точни и ясни договорни условия, добро познаване на клиенти и доставчици, разработване на стандарти в индустрията и кодекси на поведение, идентифициране и превенция на модели високорисково поведение, приемане на превантивни инструменти, както и разгръщане на технологии, които подобряват ефективността на много от предложените най-добри практики — са всички изпитани и верни бизнес практики, които се прилагат и за защита на веригата за доставки от проникване на фалшифицирани стоки, нарушаващи авторското право.

Проучването е публикувано на уеб страницата на BASCAP, а може да бъде прочетено и благодарение на Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална собственост.

Може да харесате още...