Промяна в таксите на Службата на Общността за сортове растения

сортове растенияКъм момента заявителите за закрила на нов сорт растение плащат предварително таксата, дължима когато Службата на Общността за сортове растения CPVO трябва да приеме доклад от упълномощено ведомство. Сега това се променя и плащането на специфичните такси (take-over fees)ще се извършва, когато CPVO получи окончателния доклад от съответното експертно ведомство. Таксата е дължима независимо дали докладът от експертизата е положителен или отрицателен.

С решение на Президента на CPVO от 8 февруари 2021 г., когато CPVO използва доклад за резултата от техническа експертиза на сортове растения, извършен по-рано за официални цели в държава-членка на ЕС от упълномощено експертно ведомство, фактурирането на take-over таксите ще се задейства след получаване на окончателния доклад от националния орган.

Решението влиза в сила от 1 март 2021 г. и се отнася до всички доклади, поискани от експертните ведомства на или след тази дата. Дотогава настоящото правило все още се прилага и таксата трябва да бъде платена предварително.

Решението е взето в контекста на кризата с COVID като мярка, подкрепена от организациите на развъдчиците, даваща на заявителите допълнително време преди задължението за плащане. Целта е така да се облекчи натиска върху техния паричен поток.

Независимо от промяната по отношение на датата на фактуриране на таксата за поемане, нейното плащане остава условие за предоставяне на закрила на Общността на сортовете растения (CPVR). Забавянето на плащането неизбежно ще забави процеса на предоставяне на закрила. В случай на неплащане заявката ще бъде отхвърлена.

Източник: Служба на Общността за сортовете растения CPVO

Може да харесате още...