Промяна в практиката на ЕПВ по отношение на кореспонденцията със заявители

ЕПВСъгласно настоящата практика, в съответствие с обявлението на Президента на Европейското патентно ведомство от 23 октомври 1980г, относно използването на адрес за кореспонденция от заявители, които действат без представител (OJ EPO 1980, 397), юридическите лица могат да предоставят, с цел получаване на уведомления от ЕПВ, адрес за кореспонденция, който е различен от този на тяхното място на стопанска дейност.

Настоящото съобщение разширява обхвата на обявлението от 1980г., за да се улесни използването на адрес за кореспонденция при процедури пред ЕПВ съгласно Европейската патентна конвенция и Договора за патентно коопериране. Причина за ревизиране практиката на ЕПВ е да се позволи не само на юридическите, но и на физическите лица да дават адрес за кореспонденция. Ревизираната процедура предлага повече гъвкавост на заявителите, използващи услугите на ЕПВ.

Съгласно ревизираната практика, за заявления в международна фаза пред ЕПВ или директни заявления за европейски патент, ведомството ще изпраща уведомления до адрес за кореспонденция, отговарящ на специфични условия, подробни описани в документа. Адреса за кореспонденция може да бъде използван от всеки (напр. заявители, опоненти или патентопритежатели), който участва в процедурата пред Европейското патентно ведомство без професионален представител. Използването на такъв адрес е подчинено на законови разпоредби, регламентиращи (професионалното) представителство.

Това съобщение влиза в сила от 1 ноември 2014 и отменя, считано от тази дата обявлението на Президента на ЕПВ от 23 октомври 1980г.

IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...