hfhfhfhfhfh

Промяна в практиката на ЕПВ по отношение на кореспонденцията със заявители

ЕПВСъгласно настоящата практика, в съответствие с обявлението на Президента на Европейското патентно ведомство от 23 октомври 1980г, относно използването на адрес за кореспонденция от заявители, които действат без представител (OJ EPO 1980, 397), юридическите лица могат да предоставят, с цел получаване на уведомления от ЕПВ, адрес за кореспонденция, който е различен от този на тяхното място на стопанска дейност.

Настоящото съобщение разширява обхвата на обявлението от 1980г., за да се улесни използването на адрес за кореспонденция при процедури пред ЕПВ съгласно Европейската патентна конвенция и Договора за патентно коопериране. Причина за ревизиране практиката на ЕПВ е да се позволи не само на юридическите, но и на физическите лица да дават адрес за кореспонденция. Ревизираната процедура предлага повече гъвкавост на заявителите, използващи услугите на ЕПВ.

Съгласно ревизираната практика, за заявления в международна фаза пред ЕПВ или директни заявления за европейски патент, ведомството ще изпраща уведомления до адрес за кореспонденция, отговарящ на специфични условия, подробни описани в документа. Адреса за кореспонденция може да бъде използван от всеки (напр. заявители, опоненти или патентопритежатели), който участва в процедурата пред Европейското патентно ведомство без професионален представител. Използването на такъв адрес е подчинено на законови разпоредби, регламентиращи (професионалното) представителство.

Това съобщение влиза в сила от 1 ноември 2014 и отменя, считано от тази дата обявлението на Президента на ЕПВ от 23 октомври 1980г.

Може да харесате още...