Промени в упълномощаването на патентен представител в Италия

патентен представителИталианското ведомство за патенти и търговски марки, в качеството си на получаващо ведомство, е уведомило Международното бюро на СОИС, че се отказва от изискванията съгласно Правила на РСТ 90.4 (b) и 90.5 (a) (ii). Посочените правила указват представянето на отделно пълномощно и/или копие от общо пълномощно на патентен представител по отношение на международни заявки за регистрация на търговски марки и патенти, подадени на или след 1 март 2021 г.

Конкретни случаи, в които Ведомството ще продължи да изисква представяне на отделно пълномощно или копие от общо пълномощно, са както следва:

– Ако съответният патентен представител не е:

  • патентен адвокат или адвокат, упълномощен да практикува в Италия (записан в съответния официален регистър или професионален списък) или всяка адвокатска кантора, наемаща такъв адвокат или юрист;
  • патентен адвокат или адвокат, квалифициран да практикува в друга държава-членка на Европейския съюз, упълномощен временно да упражнява определени професионални дейности в Италия.

– В случай на основателно съмнение относно правото на съответния патентен представител да практикува.

– В случай на общ патентен представител (в този случай се изисква отделно пълномощно).

Припомня се, че винаги се изисква пълномощно, когато патентният представител или общият представител подаде някакво известие за оттегляне по време на международната фаза (Правила на РСТ 90.4 (e) и 90.5 (d)).

PCT (Patent Cooperation Treaty)

Договорът за патентно сътрудничество (РСТ) помага на заявителите да търсят международна патентна защита за своите изобретения. Помага на патентните ведомства при вземане на техните решения за издаване на патент и улеснява обществения достъп до богата техническа информация, свързана с тези изобретения.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...