Промени в практиката на OHIM – подновяване действието на марка

подновяванеТази част на Насоките е напълно нова, предназначението и е да предостави подробна информация относно стъпките, от които се състои процеса по подновяване. Като цяло няма значителни промени в практиката; все пак, счетено е, че при определени обстоятелства, се налага практиката да бъде доусъвършенствана, за да бъде съвместима с приложимите разпоредби или с практиката на Ведомството за европейски марки и дизайни в други сфери.

За съжаление, подновяването на действието на дадена търговска марка или промишлен дизайн често е атакувано от измамници, които изпращат непоискана кореспонденция към собствениците, изисквайки плащане на услугата по подновяване. OHIM е наясно със ситуацията и работи усилено по стратегия за предотвратяване на вероятно подвеждащо установяване на контакт, извършвано от фирми, които нямат нищо общо с Ведомството за европейски марки и дизайни. В насоките на този въпрос е обърнато особено внимание, за да се привлече вниманието на потребителите.

Промени

Малкото промени, въведени след последната актуализация на Наръчника, служат най-вече, за да направят последващите процедури по-адекватни, както и да посочат допълнителни примери и свързаност със съдебната практика. Важна промяна е, че вече се изпращат уведомления за предстоящо изтичане на марката, пълна или частична загуба на правото поради неплащане, недостатъчно заплащане, недостатъчно ясно посочване на стоките и услугите, които следва да бъдат подновени в случай на частично подновяване и т.н.на правопритежателя или негов представител, или на всяко лице, записано в Регистъра като имащо права над марката, докато досегашната практика беше уведомление да получава правопритежателя или негов представител, ако е бил посочен такъв. Промяната се състои в изпращане на уведомление за загубата на право на правопритежателя или негов представител, ако е бил посочен такъв, както и всяко лице, записано в Регистъра като имащо права над марката.

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността

Може да харесате още...