Продължителност на авторско право и попадане в публичния домейн

авторско правоСлужбата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO е от ведомствата с най-голяма активност в социалните мрежи. Наред с чисто информативните публикации, свързани с дейността на организацията, EUIPO публикува и кратки любопитни материали, които предизвикват вниманието на широката общественост и по косвен начин я запознават с различните аспекти на интелектуалната собственост – регистрация на търговски марки и промишлени дизайни, закрила на авторско право, попадане на произведения в публичния домейн и др.публичен домейн

Вчера например Службата на ЕС за интелектуална собственост ни напомня в Twitter, че са изминали 121 години от първото публикуване на романа „Вълшебникът от Оз“. Замислен за деца, неговият сюжет е вдъхновил безброй филми и театрални пиеси през годините. Автор е Лиман Франк Баум, а оригиналните илюстрации са дело на Уилям Уолъс Денслоу. Романът е едно от произведенията, попадащи в публичния домейн.

Какво означава публичен домейн?

„Пространство“, в което са всички произведения, за които срокът на закрила по смисъла на авторско право вече е изтекъл. Когато дадено произведение е влязло в публичния домейн, вече няма правно основание за налагане на ограничения върху използването му.

В различните държави законодателствата определят различнo времетраене за авторското право. В България авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът от 70 години започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор. Такава е и практиката в голяма част от страните в ЕС, както и в Бразилия.

Интересни са разпоредбите за авторско право в САЩ. За произведения, създадени след 1 януари 1978 г., закрилата на авторски права продължава до края на живота на автора плюс още 70 години. За анонимно произведение или такова издадено под псевдоним, авторските права продължават 95 години от годината на първото му публикуване или за срок от 120 години след годината на създаването му, което от двете изтича първо. Ведомството за авторски права в САЩ посочва още, че произведения, създадени на или след 1 януари 1978 г., не подлежат на подновяване на регистрацията. Що се отнася до произведения, публикувани или регистрирани преди 1 януари 1978 г., подновяване на регистрацията не е задължително след 28 години, но все пак предоставя определени правни предимства.

Надежда Драгомирова

Може да харесате още...