КЗП проверява зимните курорти

КЗП проверява туристически обекти в зимните курорти, kzpКЗП проверява туристически обекти в зимните курорти

Министерство на икономиката, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съвместно с Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприеха съвместна проверка за установяване на актуалното състояние на туристическите обекти в зимните ни курорти, преди началото на активния сезон.

В екипите на инспекторите са вклюени зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, председателят на КЗП Веселин Златев, главният секретар на ДАМТН Валентин Чиликов и директорът на областна дирекция по безопасност на храните в Смолян – д-р Сава Бозуков.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...