КОНКУРС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА CPVO

ПРЕЗИДЕНТ НА CPVOЗа да могат да изпълняват задълженията си, кандидатите за поста на Президент на CPVO трябва да притежават:
– управленски умения;
– познания за политиката в областта на интелектуа;лната собственост както на ЕС, така и на отделните страни членки;
– умения за водене на преговори;
– устно и писмено владеене на английски език. Владеенето на френски език ще се счита за предимство.
Успешните кандитати трябва да имат поне 15 години опит след придобиване на квалификационна степен от вишето си образование, като поне 5 години да са в сферата на дейностите, изпълнявани от CPVO. Най-малко 5 години от професионалния опит трябва да бъде на високопоставена/ръководна позиция.

Кандидатурите трябва да бъдат предадени до 10.09.2010г.

За повече информация: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:190A:0001:0004:EN:PDF

Източник: www.ciopora.org

ОБНОВЕНИ ПРОТОКОЛИ НА CPVO

Въведени са промени в следните протоколи на CPVO:

* CPVO-TP 002/3 Maize (Adopted 11/03/2010)
* CPVO-TP 007/2 Pea (Adopted 11/03/2010)
* CPVO-TP 019/2rev Barley (Adopted 11/03/2010)
* CPVO-TP GYPSO/2 Gypsophila (Adopted 11/03/2010)
* CPVO-TP 097/1 Avocado (Adopted 11/03/2010)
* CPVO-TP 163/1 Apple rootstocks (Adopted 11/03/2010)
* CPVO-TP 045/2 Cauliflower (Adopted 11/03/2010)
* CPVO-TP 055/3 Spinach (Adopted 11/03/2010)
* CPVO-TP 161/1 Welsh onion, Japanese bunching onion (Adopted 11/03/2010)

Новите варианти са качени на сайта на организацията.

Източник: http://www.cpvo.europa.eu/

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2010-2015

CPVO публикува своя Стратегически План за годините 2010-2015. Документът може да са изтегли от: http://www.cpvo.europa.eu/documents/News/CPVO_Strategic_Plan_2010.pdf

Източник: http://www.cpvo.europa.eu

Може да харесате още...