Предложение за пълна забрана на рекламиране на цигари направи Европейски съюз, в България стартира „Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в България за 2011-2015 г.”

Ако предложението на ЕС бъде прието кутиите на цигарите ще изглеждат еднакво, тъй като шрифта ще бъде един и същ, а ще остане изписано името на марката и предупреждението за вредата от тютюнопушенето. Опаковката на цигарите ще остане единствена възможност за реклама. Очаква се, ако бъде прието предложението, то да влезе със силата на закон най-рано след пет години. От своя страна тютюневите компании и рекламни агенции, обаче имат намерение да обжалват решението в съда защото средствата, които са вложили в изграждането на техните марки са значителни.

В България Министерството на здравеопазването предвижда чрез проекта „Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в България за 2011-2015 г.”, през 2013 г. да се забранят всички форми на пряка и непряка реклама на тютюневите изделия. Тези изделия ще се продават единствено в специализирани магазини. Предвижда се ограничение на пушенето в българските предавания и филми. В същия проект се предвижда и отчитане на средствата, получени от реклама от страна на производителите на тютюневи изделия.

Може да харесате още...