Преглед и промени на практиката, свързана с промишлен дизайн на Общността

промишлен дизайнЕкспертиза на заявленията за регистрация на промишлен дизайн на Общността

В последното издание на своя информационен бюлетин, Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM съобщава за добавянето на повече и по-подробна информация относно експертизата на заявки, когато се търси регистрация за жив организъм. OHIM няма да позволява регистрацията на живи организми, дори ако се отклоняват от общоприетата форма, освен ако не бъде категорично доказано, че това отклонение е резултат от ръчен или промишлен процес.

Относно експертизата на претенции за приоритет, Службата за хармонизация във вътрешния пазар ще, променяйки досегашната си практика, кани заявителя да представя своя коментар, когато се установи, че претенцията за приоритет не се отнася до промишлен дизайн или полезен модел, и когато се установи, че предходното заявление за регистрация на промишлен дизайн на Общността не е първо подаване.

От OHIM конкретизират, че недостатъци на заявлението за регистрация, посочени от Ведомството в резултат на експертизата на международен промишлен дизайн с посочване на Европейския съюз, могат да бъдат отстранени не само чрез преодоляване на възраженията, повдигнати от експертите на OHIM, но и чрез оттегляне на заявката.

Последната промяна, която се споменава в официалния бюлетин на Службата за хармонизация във вътрешния пазар е свързана с изискванията за регистрация на промишлен дизайн, а именно, че една от опциите за извършване на плащане е чрез кредитна карта.

Източник: Alicante News

Може да харесате още...