Практиката на EPO с патенти, свързани с растения

изобретения, растения, патентиДелегация на Европейското патентно ведомство (EPO), водена от вицепрезидента по международни и правни въпроси, Кристоф Ернст, наскоро проведе две срещи с представители на асоциацията EuroSeeds и на коалицията No Patents On Seeds, за да обсъди практиката на Службата в областта на изобретения, свързани с растенията и законите, които ги управляват.

След промяна на правилата на 1 юли 2017г. EPO адаптира практиката си за патентоване. Не издава патенти за животни, растения или растителни части, получени изключително чрез по същество биологични процеси. Това ново правило не важи за заявки, подадени преди, или възражения по патенти, предоставени преди влизането му в сила, т.е. 1 юли 2017г. През 2020г. най-висшият съдебен орган на Европейското патентно ведомство, Разширеният апелативен съвет, го потвърди. В съответствие с решението на Съвета, EPO продължава да издава патенти за заявки за европейски патенти, подадени преди 1 юли 2017 г., свързани с животни, растения и части от растения, получени изключително чрез биологични процеси.

За заявления, които са подадени след 1 юли 2017 г., има два варианта. Първият е EPO да откаже патенти върху такава жива материя, получена по същество чрез биологични методи. Вторият е EPO да гарантира с „отказ от отговорност“, че защитеният обект не се разпростира върху растения, получени по същество чрез биологични процеси.

Законът и практиката на ЕПВ също са в съответствие с Директива 98/44/ЕО на ЕС относно правната защита на биотехнологичните изобретения. Растенията, които са произведени чрез технически методи като генното инженерство, са патентоспособни. Това е постановено от Европейския парламент и от директивата.

Освен информацията, предоставяна на своите държави-членки и органи на ЕС като Европейската комисия и Службата на Общността за сортовете растения, EPO редовно провежда обмен с групи от заинтересовани страни като неправителствени организации и представители на сектора на растениевъдството.

Може да харесате още...