Правила на ЕС относно прилагане на митнически контрол за закрила на права на интелектуална собственост

митнически контролОт 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз по този начин придоби статут на „трета страна“. Споразумението за оттегляне предвижда преходен период, който приключва на 31 декември 2020 г. До тази дата законодателството на ЕС в своята цялост се прилага за и в Обединеното кралство.

След края на преходния период правилата на ЕС относно митнически контрол, свързан с права върху интелектуална собственост и по-специално Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент на Съвета от 12 юни 2013 г. относно митническото прилагане на права върху интелектуална собственост, няма да са приложими за Обединеното кралство. Това има по-специално следните последствия:

Митническите органи на ЕС ще трябва да прилагат контрол, предвиден в Регламент (ЕС) № 608/2013, за движение на стоки между ЕС и Обединеното кралство.

Съгласно Раздел 1 от Глава II на Регламент (ЕС) № 608/2013 заявител може да подаде до компетентния митнически отдел заявка на ЕС, с която иска съответните митнически органи да предприемат действия по отношение на за стоки, за които се подозира, че нарушават право на интелектуална собственост.

След края на преходния период заявка на ЕС вече няма да може да се подава в компетентния митнически отдел на Обединеното кралство.

Заявки, подадени преди края на преходния период в една от държавите-членки на ЕС, различна от Обединеното кралство, остават валидни в Европейския съюз след края на периода, дори ако митническите органи на Обединеното кралство са сред митническите органи, от които е изискано предприемане на действие. Заявките на ЕС за прилагане на митнически контрол за закрила на права на интелектуална собственост няма да бъдат приложими за територията на Великобритания.

Решения по заявки на ЕС, издадени от митническите власти на Обединеното кралство няма да са валидни след края на преходния период. Необходимо е да се подаде нова заявка за прилагане на митнически контрол за закрила на права на интелектуална собственост в някоя от страните членки на Европейския съюз.

Решенията по заявки на ЕС, издадени в една от държавите-членки на ЕС, остават валидни в Европейския съюз след края на преходния период, дори ако митническите органи на Обединеното кралство са сред митническите органи, от които е изискано предприемане на действия. Когато държава-членка, различна от Обединеното кралство, е приела решение за удовлетворяване на заявка на ЕС, което изисква само митническите органи на тази държава-членка и митническите органи на Обединеното кралство да предприемат действия, това решение остава валидно за държавата-членка, в която е издадено.

Източник: Европейска комисия

Може да харесате още...