Правила в областта на нови сортове растения във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Обединеното кралствоОт 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз и така придоби статута на „трета страна“.

Споразумението за оттегляне предвижда преходен период, който приключва на 31 декември 2020 г. До тази дата законодателството на ЕС в своята цялост е приложимо за Обединеното кралство.

За да се справят с последствията в следствие на промяната, развъдчиците, които понастоящем имат седалище в Обединеното кралство, трябва да имат предвид необходимостта от своевременно определяне на процесуален представител, който има правомощия на територията на ЕС, за да участват като страна в производства пред Службата на Общността за сортовете растения (CPVO).

След края на преходния период правилата на ЕС в областта на правата върху сортове растения, по-специално Регламент (ЕО) № 2100/94 за правната закрила на сортовете растения в Общността, вече не се прилагат за Обединеното кралство.

Следва да се имат предвид следните последствия:

  • Всички права на Общността за сортовете растения, предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 2100/94, ще останат валидни на територията на ЕС, независимо от произхода на селекционера или местоположението на ведомствата по експертиза.
  • Докладите за DUS (отличителност, еднообразие и стабилност), издавани от ведомствата по експертиза от Обединеното кралство след оттеглянето, т.е. и по време на преходния период, не могат да се използват от Службата на Общността за сортовете растения като основа за предоставяне на правна закрила на Общността за сорт растение.
  • Съгласно член 82 от Регламент (ЕО) № 2100/94 лица, които нямат местожителство или нямат седалище или предприятие на територията на ЕС, могат да участват като страни в производства пред CPVO само ако са посочили процесуален представител, който има седалище на територията на ЕС.

Уебсайтът на Европейската комисия относно правилата на ЕС за растенията предоставя обща информация относно правата на сортовете растения. Поместената там информация ще бъде актуализирана, когато е необходимо.

Може да харесате още...