База данни за права на интелектуална собственост – връзка между бизнес и правоприлагане

права на интелектуална собственостИдеята, стояща зад Базата данни за права на интелектуална собственост (Enforcement Database (EDB)) е много проста. Тя предоставя на бизнеса сигурен канал за обмен на информация с правоприлгащи органи – информация, която би могла да е жизнено важна при проследяването на фалшиви стоки.

От самото си начало, Базата данни за права на интелектуална собственост става все по-силна. Основата на инструмента е ясна – представители от бизнеса предоставят данни, които считат, че биха били полезни за правоприлагащите органи при идентифицирането на фалшиви стоки. В последствие информацията става достъпна за органите по правоприлгане от ЕС, и може да бъде използвана за разграничаване на фалшиви от оригинални продукти.

Участващите компании имат пълен контрол над съдържанието, което се качва в Базата данни за права на интелектуална собственост – информацията варира от логистични подробности, описание на продукти, до данни за контакт с централите на компаниите. Информацията винаги е сигурна. Всъщност, по-рано тази година, инструментът получи сертификат за сигурност Тип 2 от Service Organisation Controls (SOC), последващ строг независим одит.

Базата данни за права на интелектуална собственост е лесна за използване, но фирмите могат да бъдат обучени от специални екипи на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM, които пътуват до участващите компании, за да работят на място със служителите.

През април тази година бе въведена подобрена версия на Базата данни за права на интелектуална собственост, която съдържа връзка със защитената мрежа на митническите служители, поддържана от Генерална дирекция данъчно облагане и митнически съюз към Европейската комисия (DG TAXUD), CCN/CSI. Наличието на тази свързаност означава, че всички митнически служители от 28-те страни членки на Европейския съюз, вече имат достъп до EDB от работните си места.

Очаква се следващата година, EDB да се свърже и с Мрежата за полицейски операции на Европол.

Източник: OHIM

Може да харесате още...