Права на интелектуална собственост и резултати на фирмите в ЕС

Служба на ЕС за интелектуална собственостДоклад за анализ на ниво фирми, извършен от Европейската обсерватория за нарушенията на права на интелектуална собственост.

Едно от задълженията на Обсерваторията, която е част от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), е да осигури основани на доказателства данни за въздействието, ролята и общественото възприемане на интелектуалната собственост в икономиката на Европейския съюз.

Настоящият доклад е последващо проучване, което навлиза по-дълбоко в ролята на права на интелектуална собственост, като анализира голяма представителна извадка от над 127 000 европейски фирми, с цел да съпостави икономическите резултати на фирми, които притежават ПИС, и фирми, които не притежават ПИС. Това ново проучване включва данни от дружества във всички 27 държави членки и в Обединеното кралство.

Включените в проучването права на ИС са патенти, търговски марки и промишлени дизайни (и всички комбинации между тях). Поради тяхното естество, авторското право, правната закрила на сортовете растения и географските указания, които са били част от проучванията на отраслово равнище, не са включени.

Основни констатации в доклада

права на интелектуална собственост

Фирмите, които притежават права на интелектуална собственост, имат средно с 20 % по-високи приходи на служител, отколкото фирмите, които не притежават ПИС. По отношение на отделните ПИС, резултатите на фирмите, които притежават такива, са по-високи от тези на фирмите, които не ги притежават, средно с 36 % за патентите, с 21 % за марките и с 32 % за дизайните.

Фирмите, които притежават права на интелектуална собственост, плащат заплати, които са средно с 19 % по-високи от заплатите във фирмите, които не притежават ПИС. Тук най-големият ефект е свързан с притежанието на патенти (53 %), следвано от притежанието на промошлени дизайни (30 %) и притежанието на търговски марки (17 %). Както по отношение на приходите на служител, така и по отношение на плащаните заплати, патентите в сравнение с марките и дизайните, са видът ПИС, който средно генерира най-високите възнаграждения за фирмите и техните служители.

По отношение на МСП положителната връзка между притежанието на права на интелектуална собственост и икономическите резултати е изключително значима. Същевременно по-малко от 9 % от МСП в извадката притежават едно от трите вида права, включени в проучването.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO

Може да харесате още...