Покана от Службата на ЕС за интелектуална собственост

права на интелектуална собственост

Настоящата покана за представяне на предложения се подкрепя от Европейската комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Услуга 1 — услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan): Тази услуга може да ви помогне да решите за какви права на интелектуална собственост да кандидатствате, как да разработите вашия портфейл от ПИС, ако вече имате регистрирани права, и как да планирате стратегията си за бъдещето;

Услуга 2 — такси за заявки за марка на ЕС и за дизайн: Ако обмисляте да регистрирате търговска марка или промишлен дизайн на ниво ЕС, на регионално (в Бенелюкс) или национално ниво.

На всяко малко или средно предприятие (МСП) може да бъде възстановена сума с максимален размер до 1500 EUR като безвъзмездна помощ в подкрепа на тези услуги.

Това е инициатива на програмата Ideas Powered for Business към EUIPO, подкрепена от Европейската комисия и в сътрудничество с националните и регионалните служби за интелектуална собственост на ЕС.

На тази страница ще можете:
  • Да намерите информация за поканата за представяне на предложения (Фонда за МСП), както и за официалното обявление за поканата, и да проверите дали отговаряте на условията на схемата
  • Да направите справка с графика за подаване на заявления, правилата за подаване и получаване на достъп до формуляра на заявлението.
  • Да разберете как ще ви бъдат възстановени сумите, ако кандидатурата ви бъде одобрена, и да научите повече за финансовите и договорните правила, които се отнасят до тази схема
  • Да разгледате контролния списък, преди да подадете заявлението, за да сте сигурни, че разполагате с цялата необходима информация и документи. След като направите това, целият процес следва да отнеме само 15 минути.

За субсидия може да се кандидатства само по време на отворен времеви прозорец, като използвате електронния формуляр за кандидатстване (eForm). Заявления, подадени извън всеки от петте определени периода, няма да бъдат разглеждани.

МСП

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост
Снимка: R M Media Ltd, Picpedia

Може да харесате още...