Подобрен формуляр за заявяване на европейски дизайн

европейски дизайнКато част от усилията за модернизиране на онлайн услугите, предоставяни от Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO, от институцията са направили няколко подобрения в онлайн формуляра за подаване на заявки за регистриран европейски дизайн (RCD). Повечето от тези подобрения са последващи предложения, направени от потребителите, включително допълнителни насоки за избягване на възможни недостатъци по време на разглеждането на заявлението.

Това е една от многото инициативи в рамките на Стратегическия план за 2025 г., които EUIPO предприема с цел подпомагане на малки и средни предприятия (МСП).

Според проучване на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO, след като регистрират правата си върху интелектуална собственост, 54% от притежателите твърдят, че са видели положително въздействие. Основните показатели за това са по-добра репутация (52%), увеличен оборот (39%) и възможност за навлизане на нови пазари (37%).

Основни подобрения на онлайн формуляра за заявки за регистриран европейски дизайн
  • Единство на класа: формулярът насочва потребителя да гарантира, че е подаден не повече от един клас съгласно Международната класификация за промишлени дизайни (Класификация от Локарно).
  • Индикация за отлагане: изборът по отношение на отлагането е по-ясен и видим на интерфейса.
  • Приоритети: вече е възможно да се копира информация за приоритета от дизайн към дизайн в множествена заявка.
  • Свързани проверки със заявител и представител: съществуват нови правила за валидиране на въведената информация, като по този начин се избягва непълнота на заявката за европейски дизайн.
  • Незащитени изгледи: сега е по-лесно да се посочат незащитени изгледи; потребителят трябва да качи само един защитен изглед.
  • Преглед на изгледите: това, което виждате, е това, което получавате; т.е. визуализацията на изгледите, показани на екрана за потвърждение на RCD eFiling, е същата като тази, която се вижда в eSearch и eRegister (и Publication).
  • Екран за потвърждение: за по-плавна обработка на заявката за европейски дизайн, на екрана за потвърждение има допълнителна информация, запознаваща потребителя с възможни грешки.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO

Може да харесате още...