Патентно ведомство подкрепя патентоването

IMG_1785 copyСлед като дълги години процесът по регистрация на патенти за изобретения и полезни модели бе забулен в мистификация, след смяната на ръководството на Патентно ведомство, под ръководството на д-р Петко Николов Патентно ведомство на РБългария направи решителна стъпка към европеизирането и прозрачността на патентната експертиза.

Днес в portal.bpo.bg професионалните среди намират необходимата им информация за публикуваните патенти за изобретения, валидирани европейски патенти, полезни модели и сертификати за допълнителна защита.

Подобри се разбирането на патентната експертиза, че полезните модели са съществен фактор и необходим икономически и правен ресурс за малки и средни предприятия, особено за тези, които усвояват фондове по конкурентоспособност.

Ето защо професионалната общност на РБългария поздравява д-р Петко Николов за постигнатото намаляване на времето за регистрация на полезни модели и искрено се надява, че в българското Патентно ведомство ще бъде въведен времеви еталон, който е съизмерим със средното време за регистрация на полезен модел в германското Патентно ведомство и Патентното ведомство на Кралство Швеция.

Не може да не отбележим и положителният факт на чуваемост между административния орган и професионалната общност, в резултат на която нашето предложение за по-чести публикации на електронния бюлетин на Патентно ведомство вече е факт.

Доброто използване и правилното ръководство на този административен механизъм може да доведе до рязко намаляване на сроковете на работа на Патентно ведомство, да облекчи заявителите и решително да подобри времето за регистрация, уведомяване и информиране на трети лица.

Може да харесате още...