Патентна активност по света

патентна активностТърсенето на инструменти в сферата на интелектуалната собственост в цял свят непрекъснато се увеличава като през 2017 г. достигна рекордни височини. Не е изненадващо, че Китай бележи най-голям ръст в подаването на заявки за регострация на патенти, търговски марки, промишлени дизайни и други права на интелектуална собственост, които са в основата на глобалната икономика.

В поредица от публикации ще ви представим статистически данни, обобщени от Световната организация за интелектуална собственост за различните обекти на интелектуална собственост.

Започваме с патентите.

Китайското ведомство по интелектуална собственост получи най-голям брой заявки за патенти през 2017 г., който рекордно е общо 1,38 милиона. Китай през 2017 г. усъвършенства метода си за събиране на статистически данни за патенти и заявления за промишлени дизайни, като се отчитат само тези, за които са платени такси за заявяване. В класацията следват ведомствата на Съединените американски щати (САЩ; 606,956), Япония (318 479), Република Корея (204 775) и Европейското патентно ведомство (ЕПО; 166,585).

В петте топ ведомства са подадени 84.5% от общия брой заявления за регистрация на патент. Сред тези ведомства, Китай (+14,2%) и ЕПВ (+4,5%) отбелязват силен ръст на заявките, докато Япония (+0,03%) и САЩ (+0,2%) отбелязват незначителен растеж. Обратното, Република Корея (-1,9%) е получила по-малко заявления през 2017 г., отколкото през 2016 г.

Германия (67 712), Индия (46 582), Руската федерация (36 883), Канада (35 022) и Австралия (28 906) също се включват в първите 10 ведомства. Австралия (+1,8%), Канада (+0,8%) и Индия (+3,4%) отбелязват ръст в подаването на заявки, докато при Германия (-0,3%) и Руската федерация (-11,3%) се наблюдава спад.

Патентна активност в чужбина

При подаване на заявления в чужбина, което е индикация за желание за разширяване на нови пазари, американските жители продължават да водят с 230 931 еквивалентни заявки за патенти, подадени в чужбина през 2017 г. САЩ са последвани от Япония (200 370), Германия (102 890), Република Корея (67 484) и Китай (60 310).

Сред тези пет държави Китай отчита 15% ръст на подадените заявки за регистрация в чужбина. Това е много по-високо от това на Япония (+ 2,1%) и САЩ (+ 2%). Както Германия (-0,6%), така и Република Корея (-4,1%) са имали по-малко заявки в чужбина през 2017 г., отколкото през 2016 г.

Патентите, които са в сила в световен мащаб, са нараснали с 5,7% до 13,7 милиона през 2017 г. Около 2,98 милиона патента са в сила в САЩ, докато Китай (2,09 милиона) и Япония (2,01 милиона) имат около 2 милиона патенти.

Може да харесате още...