ДЪЛГО ПРОДЪЛЖИЛА ПАТЕНТНА БОРБА ВЕЧЕ С РЕШЕНИЕ

Продължилият цели седем години юридически спор между Изследователската фондация на Университета в Джорджия и бившата членка на екипа им Renee Kaswan приключи с извънсъдебно споразумение. Предмет на спора са парите, получени от университета за изобретение на Renee Kaswan в областта на фармацията. Според нея университетът е сключил неизгодно в дългосрочен план споразумение без нейно знание. Споразумението е за обезщетение в размер на $20.2млн.

Източник: http://www.technologytransfertactics.com/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...