Консултативният съвет на EPO публикува препоръки за подобряване на патентната система

Консултативният съвет за наука и икономика на EPO  (ESAB) издаде становище с препоръки за подобряване на патентната система, базирани на главните изводи от активностите си през 2012 г. Заедно с това становище, ESAB също публикува докладите от трите работни срещи, които проведе през 2012 г., а именно върху качеството на патентите, ролята на патентните такси и патетните мрежи.

В тези публикации Съветът подчертава важността на качеството на патентите за подпомагане на иновациите. Отбелязва се, че подобряването на качеството ще изисква действия както на етапа на кандидатстване, така и след този на издаване. В етапа на кандидатстване са необходими специфични мерки, за да се подобрят скоростта и качеството на проучването и оценката на предложенията, докато след етапа на издаване, обжалване или повторно оценяване изискват подобрения заедно със системата на съдилищата. По последния критерий се очаква установяването на Единния европейски патентен съд да даде основен принос.

В изследването на патентните мрежи Съветът ясно заявява, че не вижда тези мрежи като основна причина за проблемите в патентната система и заключва, че мерките за подобряване на качеството на патентите ще помогне да се намали сложността на системата и по този начин ще се справи с патентните мрежи индиректно.

На втората си годишна сбирка през януари 2013 г., членовете на ESAB също взеха решение да се обърне внимание на три специфични политически предизвикателства през годината: икономическите ефекти от Единния патент и Единния патентен съд и потенциалните ефекти от гратисния период от икономическа песпектива.

Може да харесате още...