Пазарите на телефонни услуги са в съответствие с правилата

Пазарите на телефонни услуги са в съответствие с правилата на конкуренцията кзкПазарите на телефонни услуги са в съответствие с правилата на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията изготви становище по искане на КРС за съгласуване на Проект на решение на КРС за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа и на пазара на обществено достъпни телефонни услуги.

В качеството си на регулатор в сектора на електронните съобщения, КРС е задължена периодично да извършва определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи или услуги с цел установяване на наличие или липса на ефективна конкуренция. От 2008 г. КРС изготвя анализа си на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги в тясно сътрудничество с КЗК, в качеството й на национален орган, отговорен за прилагане на правото на конкуренция в страната. КЗК счита, че нейната намеса в процедурата по съгласуване на изготвените от регулаторния орган анализи, следва да бъде съсредоточена в тази част от дейността, която изисква съобразяване с правото на конкуренция – определяне, анализ и оценка на съответните пазари относно наличието на ефективна конкуренция.

КЗК счита, че в своя анализ КРС е определила пазарите на телефонни услуги, подлежащи на предварително регулиране от нейна страна, в съответствие с критериите и принципите на правото на конкуренция. Комисията си запазва правото да преразгледа обсъдените въпроси в цялостния контекст на установени факти и доказателства, събрани по конкретно производство, образувано пред нея в бъдеще.

Може да харесате още...