Отмяна регистрацията на марка „КАРО” на АЛЕН МАК АД

ALEN_MAKС решение №337 от 07.06.2013 на Заместник председателя на Патентно ведомство е отменена регистрацията на марка КАРО/CARO, рег.№28824 с притежател АЛЕН МАК АД за стоките, за които е била регистрирана (клас 3: парфюмерия, козметика, средства за почистване на зъби, тоалетни води, шампоани, сапуни, хигиенни средства за коса и тяло, етерични масла, боя за коса), считано от 26.11.2007г.

Производството за отмяната на марка КАРО е образувано по искане, подадено от страна на „БИЛДИНГ И МЕТАЛ ГРУП” ООД.

АЛЕН МАК АД е с прекратена дейност от 2011г. по силата на решение № 84/21.02.2011г. на Пловдивския апелативен съд, с което решение дружеството е обявено в несъстоятелност поради констатирана неплатежоспособност от 30.12.2009г.

След преценка на представените доказателства от страна на Ален Мак АД – притежател на марката КАРО/CARO рег.№28824, Патентно ведомство счита, че притежателят не доказва реалното използване на марката за периода 26.11.2007 – 26.11.2012г. и на основание чл.46, ал.5 от ЗМГО, заместник-председателят на Патентно ведомство отменя нейната регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град.

Може да харесате още...