ОНІМ старитира услуга за автоматично генерирани сертифицирани копия на заявки и свидетелства за регистрация на марки на Общността

марки на ОбщносттаНа 10 май, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар ОНІМ стартира нова онлайн услуга, позволяваща на потребителите да получават автоматично генерирани сертифицирани  копия на заявки и свидетелства за регистрация на търговски марки на Общността от базата данни CTM-ONLINE.
Новата услуга е безплатна, много опростена за потребителя и цели усъвършенстване и разширяване опита на ползвателите на онлайн услуги. Подобно на Inspection of Files and Copies, копията се предоставят само с едно действие на клавиатурата.
Според статистическите данни на ОНІМ приблизително 75% от изпращаните във Ведомството Inspection requests се отнасят до получаване на сертифицирани копия на заявки или свидетелства за регистрация на марки на Общността.

Допълнителна информация вижте на:

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1104/EBUSINESS/ebis1.en.do


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...