Продължават проверките за ограничаване на пиратство на софтуер

Инспектори от отдел „Инспекторат по авторско право” към ДАПСП на Министерство на културата извършиха проверка относно легитимността на използвания бизнес софтуер в офиса на дружество, находящо се в гр. Пловдив. В хода на проверката служителите на министерството установили, че върху четири компютърни конфигурации в офиса на дружеството са инсталирани множество копия на компютърни програми, правата върху които се притежават от компании членки на СИБС, за които дружеството не е предоставило необходимите доказателства, удостоверяващи тяхното законосъобразно придобиване и използване. Компютърните системи за приобщени като доказателство по образуваната административнонаказателна преписка, като на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за авторското право и сродните му права.

Като продължение на инициативите за ограничаване на софтуерното пиратство у нас, седмица по-късно, на 25 май т.г. служители на ТЗ „БОП” – Кърджали със съдействието на СИБС, извършиха специализирана полицейска проверка в офиса на асемблаторска фирмa в гр. Кърджали, предлагащa за продажба компютърни системи с предварително инсталиран бизнес софтуер. Клиентска компютърна система с инсталирани нелицензирани копия на компютърни програми на компании-членки на СИБС е приобщена като доказателство по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 172а от Наказателния кодекс на Р България.

Ограничаването на софтуерното пиратство в България се осъществява в изпълнение на Плана за действие, приет от Съвета за защита на интелектуалната собственост към Министъра на културата и в контекста на Меморандума за разбирателство и сътрудничество между Министерство на културата и Сдружението на издателите на бизнес софтуер (СИБС), за противодействие на интелектуалното пиратство и в частност посегателствата срещу авторски права върху софтуерни продукти.

Автор

Даниела Сапунджиева

Източник

http://www.bsa.org/

Може да харесате още...