Общински предприятия в Плевен глобени

Общински предприятия в Плевен глобени за злоупотреба с господстващо положение кзкОбщински предприятия в Плевен глобени за злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията установи, че общинските предприятия в гр. Плевен „Жилфонд” и „Център за градска мобилност“ са извършили нарушения по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията, изразяващи се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на услугата тръгване от сектор на превозвачите, осъществяващи обществен автобусен превоз на пътници (с изключение на тези по градските линии) на територията на гр. Плевен.

КЗК наложи имуществена санкция на Община Плевен в размер на 23 763 лв. Комисията постанови прекратяване на нарушението.

Производството е образувано по искане на “Хеброс Бус” ООД, гр. Пловдив.

КЗК изследва дейността на Община Плевен и двете общински предприятия във връзка с управлението и стопанисването на Автогара – Плевен. Единствената автогара в града е притежание на Община Плевен и се управлява от нея чрез ОП “Жилфонд” (до 03.04.2012 г.) и ОП “Център за градска мобилност” (от 03.04.2012 г. до настоящия момент), като на определения съответен пазар те са единствените предприятия, които предоставят автогарови услуги.

Производството установи, че в резултат на системата за ценообразуване, включваща елемента „пробег в км“, двете ответни дружества са налагали необосновано високи такси за автогарови услуги, в резултат на което се привилегироват определени превозвачи спрямо други. Методиката за изчисляване на автогаровите услуги в гр. Плевен разкрива силен дисбаланс при изчисляване на крайните цени, които дължат различите превозвачи за осъществяваните от тях курсове, като се наблюдават драстични разлики в сумите, дължими от транспортните дружества за дългите и къси курсове.

КЗК счита, че цената на услугата „тръгване от сектор” не трябва да зависи от дължината на конкретния курс, тъй като себестойността на услугата, която автогарата предоставя е идентична, независимо от дължината на маршрута, по който пътува съответният превозвач. В случая, при дългите маршрути се постига норма на печалба в хиляди, докато при късите се формират цени под себестойността на услугата. Едновременно с това се засягат и интересите на потребителите, в резултат на повишаване на цената на билетите за автобусен превоз.

Може да харесате още...