Обръщайте внимание на обозначаването на цените

Обръщайте внимание на обозначаването на цените! - съветват от Комисията за защита на потребителите, ImageОбръщайте внимание на обозначаването на цените! – съветват от Комисията за защита на потребителите.

Потребителите посещават ежедневно големите вериги за хранителни стоки, както и по-малките квартални магазини. Един от основните критерии при избора на продукти е цената, затова е важно да се обръща внимание на обозначаването й, както при предлагането на стоки в промоция, така и при продажбата им на редовни цени.

Преди всичко следва да се уверите, че посочената цена се отнася за продукта, който Ви интересува. Тя трябва да е поставена на видно място в непосредствена близост до него. Освен това е задължително да включва всички данъци и такси, да е ясно и четливо изписана и да не Ви въвежда в заблуждение.

В случай, че сте се спрели на стока, чиято продажна цена е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, сборът от продажните цени трябва да бъде изписан ясно и точно като крайна цена.

Когато пазарувате опаковани стоки, цената за количеството и цената за единица мярка следва да бъдат поставени върху опаковката. В случай че не е възможно, то тогава – в непосредствена близост до стоката. Това изискване към търговците Ви дава възможност да сравнявате директно цените за килограм на различните продукти от един и същи вид и да направите своя избор, без да се налага да пресмятате.

При продажба на стоки, предлагани в обща опаковка, следва да се поинтересувате за сборната цена, която търговецът има задължение да посочи. А за стоките, които се продават в насипно състояние, следва да е посочена само цената за единица мярка.

За да направите най-добрия избор за Вас, е добре да вземете предвид не само цената на стоката, но и информацията за нейния производител и съществените й характеристики. Обърнете внимание и на срока на годност и условията за съхранението й.

Може да харесате още...