Либерис Медиа заблуждава потребителите

Либерис Медиа заблуждава потребителите при предлагане на първи брой от поредицата Великите кораби великите корабиЛиберис Медиа заблуждава потребителите при предлагане на първи брой от поредицата Великите кораби

Съдът потвърди решение на КЗП за нелоялна практика на издателството „ Либерис Медиа Груп България ” АД

Административен съд София – град потвърди решение на Комисията за защита на потребителите за наличие на нелоялна (заблуждаваща) търговска практика, извършвана от „ Либерис Медиа Груп България ” АД при предлагане на първи брой от поредицата списания „Великите кораби”.
Търговецът заблуждава потребителите като не предоставя информация за нужния брой списания от поредицата, необходим за сглобяването на старинния кораб. Така не става ясна крайната цена. Няма данни и за какъв период от време ще се издава серията до приключване на елементите за построяването на един кораб. Липсата на точна информация би могла да подведе потребителя при вземането на решение за закупуване.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...