Носител на Нобелова награда за химия е изобретил… пиано

изобретателНемският химик Валтер Нернст (1864-1941) е едва 25 годишен, когато през 1889 г. спечелва световно признание, откривайки уравнение, чрез което установява зависимостта между електродвижещото напрежение и йонната концентрация. През 1905г. той формулира своята „топлинна теорема“, известна днес като трети принцип на термодинамиката. Като признание за цялостната му работата, свързана с термодинамиката, през 1920г Валтер Нернст получава Нобелова награда за химия. Нерядко разботи заедно с Алберт Айнщайн.

Нобелова награда

www.nernst.de

Изглежда Валтер Нернст е имал интереси и в област, съвсем различна от химията. Нернст бил запален изобретател. Например, той разработва лампа с нажежаема жичка, която вместо метал, използва рядък земен оксид. Макар да продава патента на лампата за около един милион марки, устройството така и не успява успешно да се конкурира с конвенционалния модел, изобретен от Томас Едисон. Нернст изобретява и електрическото пиано. През 1930 година съвместно с две компании, Bechstein и Siemens, изобретява Neo-Bechstein-Flugel, първото електрическо пиано. Звука се извличал чрез микрочукчета, чиито вибрации се усилвали с лампов усилвател, а звукът се възпроизвеждал от тонколони. За съжаление на Валтер Нернс и на партньорите му и това негово изобретение не придобива особена популярност. Принципите, използвани при конструирането му, след това са използвани при създаването на електрическите китари и други звукови инструменти.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...