Ново приложение за онлайн подаване на заявки за регистрация на марка на ЕС

регистрация на марка на ЕСВ понеделник, 18 януари, Ведомството на ЕС за интелектуална собственост EUIPO въведе нов формуляр за електронно подаване на заявки за регистрация на марка на ЕС. Приложението е предназначено за директни регистранти (обикновено малки предприятия и индивидуални предприемачи) от Европейското икономическо пространство.

EasyFiling е ново, удобно за мобилни устройства приложение, съчетаващо изкуствен интелект и съвременни технологии. Заявители с малко или никакви познания за процеса на подаване на заявки за регистрация на марка на ЕС, ще бъдат насочвани по начин, който следва да предотврати грешки и да избегне забавяне при регистрацията на тяхната търговска марка. Интерактивен виртуален асистент ще улесни, наред с други неща, избора на предварително одобрени термини за стоки и услуги и ще помогне на неквалифицираните заявители да разберат рисковете от конфликт със сходни, по-ранни регистрирани търговски марки.

Марка на ЕС

Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Регистрацията на европейска търговска марка отнема между 4 – 5 месеца и в сравнение като цена и обхват на закрила е много по-добър инструмент от всяка една национална марка. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Може да харесате още...