Носител на Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

Д-р инж. Кръстьо Илиев е новия носител на утвърдилата се вече професионална

Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

Националният портал за интелектуална собственост – www.ipbulgaria.bg, в навечерието на световния ден на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ обяви своето решение – Д-р инж. Кръстьо Илиев да бъде отличен с :

„Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост ®”

Носителят на утвърдената вече в професионалните среди „Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост ®” д-р инж. Кръстьо Илиев е инженер по образование. Започва професионалното си развитие в завод Струма, след което активно започва да се занимава с иновации като научен сътрудник в Института по технология на машиностроенето, където работи в продължение на 13 години. През 1968г. става старши научен сътрудник, а през 1970г. в резултат на научни изследвания защитава докторска степен в Одеския институт. Инж. Илиев е изобретател с 3 изобретения, резултат от достиженията му в изследователската и развоина дейност. Този му опит е ценен в работата му в Министерски съвет като съветник по лицензионната дейност. След което оглавяването Институт за изобретения и рационализация. По време на председателството му през 1982г. България е първата страна домакин на Първия форум на патентните организации. Под ръководството на инж. Илиев, в България е постигнато изключително много за повишаване нивото на експертите занимаващи се с интелектуална собственост и особенно на внимание той обръща на подготовката и осигуряването на изобретателите, като неоспорими факт остава, че през 1987г. има подадени 4200 заявки за изобретения. За сравнение в момента се подават десет пъти по-малко по 300-450 заявки годишно. Също така д-р инж. Илиев активно работи за присъединяването на България към Международния договор за патентно коопериране, в резултат на което българските изобретатели получават възможност за по-лесна и ефтина закрила на совите изобретения изън пределите на Родината, а така също и възможност за използване на информацията за иновациите извършвани в света. Той осъществява активното сътрудничество с WIPO ( Световната организация за интелектуална собственост ) и развива програма за развитието на интелектуалния потенциал на младите хора в България. След приемането на Закона за Патентите през 1993г. д-р Илиев е първия председател на Патентно Ведомство на Република България. Преподвател и активен поддръжник за започналото в УНСС образование в специалност „Икономика и управление на интелектуалната собственост”. В последствие Илиев е български и Европейски патентен представител, представител по индустриална собственост, работи в Българска Стопанска Камара и е изявен експерт в областта на интелектуалната собственост; уважаван от много колеги в света и символ на българската IP професионална обчност.

Основната цел на „Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост ®” е да отдаде нужното признание, както и да стимулира хората с активно отношение към интелектуалната собственост в страната. До момента удостоени с наградата за принос в развитието на интелектуалната собственост са: инж. Тянко Стоилов ( утвърден експерт в областа на интелектуалната собственост, дълги години организира беседи за изобретателите в Пловдив), Ина Килева (бивш зам. Министър на Културата), Владимир Йосифов ( дългогодишен директор в Световната организация за интелектуално собственост, работи за популяризацията на иновациите в света и с цялостната си работа, поведение и международен авторитет изградил положителния имидж на България като страна активно присъстваща в световната IP политика, Женева ), д-р Георги Саракинов ( утвърден експерт в областта на авторското право ), на които бе връчен диплом за 2006г ; Иван Георгиев – Рембранд (1938 – 1994)( художник – родоначалник на абстрактния експрисионизъм у нас ), Иво Хаджимишев (фотограф – съддал образа на кампанията „Пиратството ограбва”), Виолета Радкова (сценограф, изявен представител на творците в Русе); Мария Секерджиева (бивш зам. Министър на Правосъдието, с изявена позиция в преговорния процес по присъединяването на България в Европейския Съюз – преговарящ за интелектуалната собственост).

Тази година на Световния ден на интелектуалната собственост акцентът е поставен върху иновациите и дейността на творците допринасящи за опазване на екологичното ровновесия на Земята. Този ден ни дава възможност да се замислим върху ролята на интелектуалната собственост за стимулирането на опазването на иновациите и креативността от посгателства и създаване на благоприятна среда за развитието им.

София

24 Април 2009 година Екипът на IPBulgaria

ПОВЕЧЕ ЗА НАГРАДАТА ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК!

Може да харесате още...