Ново издание на Международната патентна класификация

патентна класификацияС настъпването на новата година влиза в сила и новата версия 2021.01 на Международната патентна класификация (IPC). Тя вече е достъпна през сайта на Световната организация за интелектуална собственост.

Някои от въведените промени се отнасят до:
  • много нови подразделения за електролитни или електрофоретични процеси
  • 70 нови дейности в сферата на триизмерния печат (B22F)
  • промяна в областта на производството на електрохимични клетки, както и технологиите при мобилните телефони
  • нови подгрупи в областта на удостоверяването и защитата на поверителност

Международната патентна класификация (IPC) е йерархична система за патентна класификация, използвана в над 100 страни за класифициране съдържанието на патентите по еднакъв начин. Създадена е съгласно Страсбургското споразумение (1971 г.), един от редицата договори, администрирани от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Класификацията се актуализира редовно от комитет от експерти, състоящ се от представители на договарящите държави по това споразумение. Участват и наблюдатели от други организации, като Европейското патентно ведомство.

За своите първи седем издания международната патентна класификация се актуализира приблизително на всеки пет години. С осмото издание, което влиза в сила на 1 януари 2006 г., системата е ревизирана. Класификацията е разделена на две нива. Основното ниво се актуализира на всеки три години. Разширеното ниво осигурява по-подробна класификация и се е актуализира по-често.

С течение на годините честотата на актуализиране на международната патентна класификация се променя. Понастоящем новите издания влизат в сила на 1 януари всяка година.

Новата версия на IPC (2021.01) е достъпна на двата автентични езика, английски и френски.

Източник: СОИС

Може да харесате още...