Актуализирана секция „Нови породи“ в портала за интелектуална собственост IP Bulgaria

породи животниНационалният портал за интелектуална собственост IP Bulgaria си е поставил за задача да стимулира интереса на обществеността към научни изследвания, проучвания, анализи и обучения в областта на интелектуалната собственост, иновациите, трансфера на технологии, стандартизациите и др.

Наши автори са специалисти в различни области, които със знанията и опита си допринасят за изчерпателността и коректността на поместените материали.

Изцяло обновено е съдържанието на раздел „Нови породи“, където е поместена подробна информация относно процедурата по предоставяне на сертификат за нови породи животни. Изяснени са отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите породи животни.

А кои породи подлежат на закрила? Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни се прилага за създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни, независимо от метода на получаването им.

Красимира КадиеваАвтор на обновената секция „Нови породи“ в портал за интелектуална собственост IP Bulgaria е адвокат Красимира Кадиева. Адв. Кадиева практикува в сферите Поверителност и защита на данните, Интернет право и електронна търговия, Интелектуална собственост, Дружествено и търговско право и Договорно право. Вишето си образование е завършила в Юридическия факултет на УНСС през 2007 г. В периода 2009 – 2010 г. специализира Международно бизнес право в Queen Mary College, University of London.

Може да харесате още...