hfhfhfhfhfh

Нова държава се присъедини към TMclass

TMclass, търговски маркиОт 13 август 2021 г. Намибийската служба за бизнес и интелектуална собственост (BIPA) ще бъде включена в инструмента за класифициране на търговски марки TMclass. BIPA ще се присъедини към азбучния списък на Класификацията от Ница.

Включването на BIPA в TMclass увеличава общия брой на участващите национални и регионални ведомства по интелектуална собственост, включително ARIPO, OAPI, WIPO и EUIPO, до 86.

Включването на BIPA в инструмента за класифициране на търговски марки TMclass е конкретен резултат от финансирания от ЕС проект, наречен Intellectual Property Rights (IPRs) for Africa (AfrIPI), който се ръководи от Европейската комисия и се изпълнява от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO).

TMClass е инструмент за класифициране на стоки и услуги с цел по-добра закрила на търговски марки. Осигурява достъп до хармонизирана база данни, представляваща общ списък на стоките и услугите в ЕС.

Класифицирането е задължителна стъпка при подаване на заявка за регистрация на търговска марка, независимо дали става дума за международна марка, за европейска марка, която осигурява защита във всички държави-членки на ЕС, или за търговска марка, валидна в определена държава. При търсене на термин за класифициране в TMclass потребителят получава информация за това, в базата данни на коя от участващите служби се съдържа този термин. Включените термини са налични на всички официални езици в Европейския съюз.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO


Европейска марка

Европейската търговска марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Търговски марки на Европейския съюз дават изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави-членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO е службата, отговаряща за регистрацията на европейски търговски марки (на английски: European Union trade mark – EUTM) и европейски промишлени дизайни (на английски: registered Community design – RCD). Тя администрира и инструмента за класифициране TMclass.

Валидността на европейската марка е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Може да харесате още...