Ново издание на Класификацията от Ница

Ницска КласификацияДесетото издание на Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на търговски марки (Ницска Класификация) ще влезе в сила на 1 Януари 2015 г. Новото издание ще бъде достъпно на страницата на Световната организация за интелектуална собственост.

Новата версия на десетото издание на Класификацията от Ница 2015 включва редица промени по отношение на предишната версия.

Международното бюро на СОИС ще започне прилагането на десетото издание на Ницска Класификация за всички заявки за международна регистрация подадени на или след 1 Януари 2015 година.

Класификацията от Ница е система за класифициране на стоки и услуги за целите на подаване на заявки за марки на Европейския съюз (ЕС). Тя съдържа 45 класа.

Класификацията от Ница разпределя стоките в класове от 1 до 34, а услугите — в класове от 35 до 45. Всеки клас е представен от заглавие на класа, което съдържа обща информация за типа стоки или услуги, обхванати от него. Например, заглавието на клас 25 е „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“, а заглавието на клас 15 — „Музикални инструменти“.

Всеки клас съдържа набор от термини в класа, които определят по-точно стоките или услугите, за които се търси защита посредством заявката за марка на ЕС. На заявителите се препоръчва, когато посочват стоки или услуги в заявката за марка на ЕС, да използват термините от класификацията от Ница, за да се избягва забавяне в процедурата за регистриране поради нуждата от превод на подадените термини. Употребата на тези общи термини също така подобрява възможностите за търсене в базите данни на марките на ЕС и осигурява по-голяма прозрачност.

В класификацията от Ница може да се търси чрез TMclass, интерактивна търсачка, която е налична на всички официални езици на ЕС, а също на китайски, японски, корейски, руски и турски език.

Може да харесате още...